SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น