SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์