SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี