SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี