SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์