SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์