SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่