SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี