SAT GRS
รายการ เทนนิส 
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์