SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่