SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์