SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา