SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ