SAT GRS
รายการ เทนนิส 
หญิงคู่ ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี