SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ทีมชาย ทั่วไป รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์