SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ทีมชาย ทั่วไป รอบสอง  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่