SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ทีมหญิง ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์