SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี