SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
10
11
8
7
6
12
3
1
2
4
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
4
6
10
5
13
3
11
2
9
7
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น