SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
17
11
2
4
18
13
14
8
10
5
7
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
3
4
11
5
2
6
8
10
9
12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์