SAT GRS
รายการ เปตอง 
คู่ผสม รอบที่ 2  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์