SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบสาม  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
10
5
16
13
11
15
12
17
14
8
9
7
4
3
1
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
51
33
11
18
14
47
10
84
13
8
4
7
15
5
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ