SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบสาม  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
11
18
23
14
3
8
7
65
4
9
6
17
13
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
3
9
2
15
8
10
12
14
1
4
7
6
11
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล