SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น