SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร