SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
คู่ผสม ทั่วไป รอบที่ 3  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง