SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบที่ 1  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล