SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบที่ 1  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ