SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบที่ 2  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์