SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบที่ 1  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์