SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบที่ 2  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์