SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบที่ 3  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์