SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ ทั่วไป รอบที่ 3  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล