SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ ทั่วไป รอบที่ 3  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา