SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:25 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
184
159
164
171
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
222
221
223
214
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
729
737
732
731
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
793
783
791
814
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์