SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:10 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
606
604
611
607
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
367
369
376
371
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
491
495
485
487
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
127
109
126
121
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
650
637
628
632
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
734
727
735
725
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
177
192
170
174
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
259
248
260
240
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่