SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:55 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
623
652
625
645
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
789
806
835
796
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
424
421
425
426
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
163
165
173
155
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
500
474
468
475
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล