SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
214
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
472
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
715
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
805
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
815
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์