SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:10 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
227
288
266
225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
263
278
275
277
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
462
463
466
461
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
521
522
509
506
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
674
678
666
660
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี