SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:55 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
201
208
203
200
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
460
469
459
458
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
539
535
517
533
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
696
671
680
676
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
745
742
749
746
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์