SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:20 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
281
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
369
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
798
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
849
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี