SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
529
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
842
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
230
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
286
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
526
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล