SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
896
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
227
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
277
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
316
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
538
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
674
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
522
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
135
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย