SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:20 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
3
366
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
397
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
699
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
821
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
519
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
549
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
691
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12
436
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
828
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์