SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
628
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
406
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
422
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
774
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
487
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
170
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์