SAT GRS
รายการ กรีฑา 
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
523
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
724
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
377
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
391
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
462
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
132
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
463
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
507
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล