SAT GRS
รายการ กรีฑา 
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
234
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
396
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
525
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
819
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
834
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
852
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
888
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา