SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
526
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
458
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
230
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
534
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
286
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่