SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
228
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
226
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
137
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย