SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
660
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
202
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
506
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
459
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
130
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
521
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
666
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9
207
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์